سایت تخصصی قناری اسلامشهر دوستداران پرندگان زینتی و آوازه خوان با ما در ارتباط باشید . نظرات و پیشنهادات وانتقادات شما را پذیرا خواهیم بود . ما سعی داریم با پرورش بهترین نژاد و سالمترین وشاداب ترین قناری ها آنها رادر اختیار علاقه مندان قرار دهیم. مرکز پرورش ایران تهران (اسلامشهر) http://ganari2020.mihanblog.com 2020-08-04T08:25:24+01:00 text/html 2020-05-14T21:47:32+01:00 ganari2020.mihanblog.com محسن فلاح تشکر از بازدیدکنندگان عزیز http://ganari2020.mihanblog.com/post/138 &nbsp;از بازدید کنندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم در این سالها<div>با نظرات تان برای بهبود این وبلاگ &nbsp;همراهیمان کردین .</div><div><br></div><div>انشالله به زودی وبلاگ را &nbsp;همانند سالهای قبل فعال خواهیم کرد&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-06-27T11:27:44+01:00 ganari2020.mihanblog.com محسن فلاح فروش تعداد قناری رنگ روشن سفید. طلایی http://ganari2020.mihanblog.com/post/137 <div align="center"><font size="3"><b>سلام خدمت شما علاقه مندان عزیز<br><br>تعداد 25 عدد قناری&nbsp; مولد&nbsp; رنگ روشن&nbsp; <br>نمونه عکس از قناری ها<br><br><font color="#FF0000" size="6">(فروخته شد لطفا تماس نگیرید)</font><br><br><img src="http://up.p30day.com/images3/2013/may/21783009654521213663.jpg" alt="" height="380" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="548"><br><br><img src="http://up.p30day.com/images3/2013/may/59832933786739079343.jpg" alt="" height="406" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="544"><br><br><br><img src="http://up.p30day.com/images3/2013/may/78084525275250220951.jpg" alt="" height="407" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="543"><br><br><img src="http://up.p30day.com/images3/2013/may/38812403903487121904.jpg" alt="" height="410" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="548"><br><br><img src="http://up.p30day.com/images3/2013/may/21742237788185515240.jpg" alt="" height="413" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="551"><br><br></b></font><font size="3"><b>&nbsp;یکجا <br><br><br><br><br><br></b></font><br><br><br></div> text/html 2015-05-19T16:41:29+01:00 ganari2020.mihanblog.com محسن فلاح طرز تهیه ترکیب غذای جوجه قناری http://ganari2020.mihanblog.com/post/136 <div align="center"><img src="http://up.p30day.com/images3/2013/may/59734655990568514402.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></div> text/html 2015-05-19T15:55:44+01:00 ganari2020.mihanblog.com محسن فلاح فصل جوجه کشی از قناری http://ganari2020.mihanblog.com/post/135 <div align="center"><img src="http://up.p30day.com/images3/2013/may/75877932789494063487.jpg" alt="" border="0" height="289" hspace="0" vspace="0" width="449" align="bottom"><br><font size="3"><b><br>در زمان وفصل جوجه کشی یک الی دوماه قبل <br>&nbsp;این رژیم غذای را همیشه&nbsp; میدهم<br><br>1 کتان ارزن وتخم شلغم همیشه جلوی قناری بوده کتان بهترین کتان اردبیل بوده <br><br>2 فندق +بادام+ کنجد خام آسیاب شده&nbsp; همیشه جلو نر ها و ماده بوده تا زمان جفت گیری <br><br>3 حمام در هفته 2 بار به تمامی قناریها&nbsp;&nbsp; برای شادابی و سرحالی وتحریک </b></font><br><font color="#33FF33" size="2"><b><br><a href="http://canary-fallah.com/post/135" target="" title=""><font color="#33FF33" size="2"><b>ادامه مطلب کلیک کنید....</b></font></a></b></font><br><br></div> text/html 2015-02-27T09:32:50+01:00 ganari2020.mihanblog.com محسن فلاح تغذیه جوجه قناری از اولین روز تولد http://ganari2020.mihanblog.com/post/130 <div align="center"><font size="3"><b>تغذیه جوحه از اولین روز تولید <br><br><font color="#33CC00">یک هفته اول . </font><br>سفیده تخم مرغ رنده شده&nbsp; همیشه تا وقت <br>خواب&nbsp; داخل قفس باشد <br>برای تشویق مولدها به غذا دادن&nbsp; مقداری کاهو<br><br>داروی<font color="#FF0000"> اکسی تتراس</font>&nbsp; هر تخم مرغ یک قاشق مرباخوری کوچک<br><br>این دارو همیشه باید داده شود تا زمانی که جوجه ها مستقل شدن<br><br><a href="http://ganari2020.mihanblog.com/post/130" target="" title=""><font size="3"><b><font color="#FF0000">ب</font><font color="#33CC00">ر<font color="#CCCCFF">ا</font>ی <font color="#FF0000">م</font>ط<font color="#CCCCFF">ا</font>لب <font color="#FF0000">ب</font>یش<font color="#CCCCFF">ت</font>ر<font color="#FF0000"> ا</font>دا<font color="#CCCCFF">م</font>ه<font color="#FF0000"> م</font>ط<font color="#CCCCFF">ل</font>ب <font color="#FF0000">ک</font>ل<font color="#CCCCFF">ی</font>ک<font color="#FF0000"> ک</font>ن<font color="#CCCCFF">ی</font>د </font></b></font></a></b></font><br></div>