گلدین فنچ ها(gouldian finch) یكی از زیبا ترین گونه های فنچ می باشد كه بومی استرالیا بوده و به دلیل زیبایی مورد توجه قرار گرفته و همچنین به دلیل امكان تكثیر در قفس امروزه در اكثر نقاط دنیا یافت می شود. در آسیا به دلیل نزدیكی شرایط مناسب آب و هوایی هندوستان و پاكستان ی با شرایط زیستی آنها بیشتر در این كشور ها تكثیر و به دیگر نقاط ارسال می گردد.
طول عمر: در شرایط مناسب بین 6 تا 7 سال

]

دمای مناسب برای نگهداری آنها بین 21 تا 28 درجه سانتیگراد می باشد . (دمای مناسب جهت فصل جوجه گیری 25 تا 28 درجه) و رطوبت مناسب نیز 55 تا 65 درصد می باشد.
نر: در رنگ های وحشی و نرمال آن كه در عكس های بالا مشاهده می شود ، نرها دارای رنگ های گرم تر مخصوصاً در رنگ سینه كه كاملاً پر رنگ تر می باشد.ماده : بر عكس نر بوده و در عكسهای با لا كاملاً تفاوت مشخص می باشد. ( در هر 3 عكس پرنده ی سمت راست نر و چپ ماده می باشد)
تنها نر آواز می خواند. دارای آوازی نسبتاً زیبا می باشد ولی با تن صدای ضعیف.
در فصل جفت گیری نر در جلویی ماده بر روی پاهای خود بالا پایین پردیده ،میرقصد و آواز می خواند.

غذای آنها معمولاً مخلوطی از دانه های خشك مانند ارزن ، كتان، تخم كاهو، خرفه، ... سبزیجات تازه ، سیب ، سفیده تخم مرغ آب پز شده به صورت رنده شده و مكمل های غذایی ، می باشد.مراجعه به  
ادامه مطلب ...